joi, mai 30, 2024
No menu items!
AcasăAdministrațieReducerea cu 50% a prețului la energia electrică: Prefectura Alba acționează, Prefectura...

Reducerea cu 50% a prețului la energia electrică: Prefectura Alba acționează, Prefectura Hunedoara e mai ocupată cu nedeile

Prefectul județului Alba, Nicolae Albu, a convocat în cursul zilei de marți, 9 august a.c., o întâlnire de lucru cu primarii din zona Munților Apuseni, pe tema procedurii de acordare a reducerii cu 50% a prețului final al energiei electrice/gazelor naturale aferent contractului de furnizare încheiat.

La finalul întâlnirii, Instituția Prefectului Județul Alba a dat publicității pașii care trebuie urmați de cetățenii și de primăriile vizate pentru a obține aceste facilități.

NOTA REDACȚIEI:

Pentru că Instituția Prefectului Județul Hunedoara nu a făcut o astfel de informare, părând a fi mai ocupată cu activitățile de genul nedei, festivaluri, hramuri, ceaune și voie bună, facem noi această informare publică pentru ca și locuitorii județului Hunedoara să poată beneficia de reducerea cu 50% a tarifului la energia electrică.

Menționăm că, în județul Hunedoara, de această facilitate prevăzută de lege pot beneficia locuitori ai municipiului Brad și ai unui număr de 15 comune: Baia de Criș, Balșa, Băița, Blăjeni, Buceș, Bucureșci, Bulzeștii de Sus, Certeju de Sus (parțial), Crișcior, Geoagiu (parțial), Luncoiu de Jos, Ribița, Tomești, Vața de Jos, Vălișoara.

Informarea făcută de Instituția Prefectului Județul Alba:

În conformitate cu art.8, alin.(4) din O.G. nr.27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni, familiile cu domiciliul în una dintre localităţile din Munţii Apuseni cuprinse în anexele la hotărârile Guvernului nr. 323/1996 şi nr. 395/1996 beneficiază de o reducere cu 50% a preţului final al energiei electrice/gazelor naturale/energiei termice aferent contractului de furnizare încheiat.

Normele metodologice privind acordarea, utilizarea și controlul cheltuielilor rezultate din aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr.27/05.08.1996 republicată prevăd următoarele:

1. Ordonanţa Guvernului nr. 27/1996, republicată, denumită în continuare ordonanţă, şi Legea nr. 96/1997 de aprobare a ordonanţei, denumită în continuare lege, precum şi prezentele norme metodologice vor fi aduse la cunoştinţă cetăţenilor din localităţile cuprinse în anexele la hotărârile Guvernului nr. 323/1996 şi nr. 395/1996, prin grija consiliilor locale, prin afişaj la primărie şi, după posibilităţi, şi prin alte forme de informare.

2. Cetăţenii care beneficiază de facilităţile prevăzute la art. 1 şi 5 – 9 din ordonanţă, în nume propriu sau, după caz, al familiei pe care o reprezintă, vor depune o cerere la primărie, prin care solicită acordarea facilităţilor ce li se cuvin. Cererea va fi însoţită de actele doveditoare necesare, prevăzute în anexa nr. 1A la prezentele norme metodologice, precum şi de o declaraţie pe propria răspundere, sancţionabilă potrivit legii (pentru declaraţii false), că nu a încălcat reglementările stipulate la art. 11 din ordonanţă. Cererile se depun în termen de 20 de zile de la afişarea ordonanţei şi a normelor metodologice de aplicare a acesteia sau după dobândirea dreptului de a beneficia de facilităţile respective şi se aprobă de către fiecare consiliu local.

3. Pe baza cererilor aprobate, consiliile locale vor definitiva listele cuprinzând persoanele care urmează să beneficieze de facilităţile prevăzute de ordonanţă, cu precizarea categoriilor de facilităţi. Listele astfel întocmite vor fi afişate la sediul primăriei. Cetăţenii care au fost omişi sau ale căror cereri nu au fost aprobate pot depune contestaţii, la sediul primăriei, în termen de 10 zile de la afişare. Primarul are obligaţia să le soluţioneze în termen de 10 zile şi să comunice petiţionarilor modul de rezolvare.

Cetăţenii nemulţumiţi de hotărârea primarului se pot adresa, în termen de 5 zile de la înştiinţare, prefectului judeţului, care are obligaţia să le examineze şi să formuleze un răspuns în termen de 10 zile.

4. După parcurgerea acestor etape, listele devin definitive şi, prin grija primarilor, vor fi transmise instituţiilor abilitate prin ordonanţă să asigure respectivele facilităţi.

Listele se actualizează trimestrial, luându-se în considerare schimbările survenite în evidenţa populaţiei, angajările noi, desfacerile de contracte individuale de muncă, precum şi sancţiunile pentru încălcarea prevederilor legale cuprinse în art. 11 din ordonanţă.

5. Serviciile descentralizate ale statului (pentru instituţiile publice), precum şi unităţile de cult vor colabora cu consiliile locale pentru organizarea evidenţei personalului încadrat pe funcţii, care beneficiază de facilităţile prevăzute de ordonanţă.

Autorităţile din teritoriu, abilitate cu constatarea şi sancţionarea persoanelor fizice şi juridice vinovate de încălcarea prevederilor legale menţionate la art. 11 din ordonanţă, au obligaţia de a înştiinţa operativ consiliile locale pe raza cărora locuiesc persoanele sancţionate.

Primarii vor lua cunoştinţă de sancţiunile şi de durata acestora, vor face corecţiile necesare în evidenţă şi le vor aduce la cunoştinţă instituţiilor care acordă facilităţile respective, în vederea luării măsurilor prevăzute de ordonanţă.

Precizăm faptul că cererea depusă de către solicitanți va fi însoțită de următoarele acte doveditoare:

  • documentul de atestare a domiciliului stabil (buletinul/cartea de identitate);
  • declarație pe propria răspundere, sancționabilă conform legii, pentru declarații false cu privire la îndeplinirea condițiilor pentru acordarea facilităților;
  • copia ultimei facturi emise de furnizor gaz/ energie electrică (în scopul identificării furnizorului).

Nu beneficiază de reducerea de 50% acei consumatori casnici care nu achită valoarea facturilor în intervalul de timp legal stabilit de furnizor.

Primarii prezenți la întâlnire au solicitat simplificarea procedurii de acordare a reducerii cu 50% a prețului final al energiei electrice/gazelor naturale aferent contractului de furnizare încheiat, urmând să fie înaintate către Guvern, cu sprijinul Instituției Prefectului –Județul Alba, o serie de amendamente în acest sens.

Sursa: Instituția Prefectului Județul Alba

CITEȘTE ȘI:

ARTICOLE SIMILARE
- Advertisment -

vezi și

Comentarii recente